Föranmälan inför inlämning av asbest (Sundsvall)

Regler för att lämna asbest

 • Du får lämna max 50 kg asbest utan att föranmäla besöket.
 • Ska du lämna mer än 50 kg kan du bara göra det på helgfri måndag, tisdag, onsdag eller torsdag. Föranmäl besöket minst två arbetsdagar innan besöket.
 • När du kommer till återvinningscentralen, anmäl direkt till personalen att du vill lämna material som innehåller asbest.
 • Du ska själv lyfta in asbesten i anvisad container.
 • Asbest ska vara förpackad i byggplast eller tjocka plastsäckar (minst 0,2 mm) och varje förpackning får väga max 10 kilo.
 • Förpackningarna ska vara ordentligt förslutna och märkta med ”asbest”.
 • Om förpackningarna inte är tillräckligt förslutna kommer personalen att be dig att åtgärda de eventuella bristerna, för att få lämna materialet på någon av våra återvinningscentraler. Observera att det inte är tillåtet att hålla till på återvinningscentralerna för att förpacka eller åtgärda brister.

Asbest kan finnas i till exempel eternitblomlådor, fönsterbänkar, tak- och väggplattor och ventilationskanaler. Det kan också finnas som isolering i oljepannor och på varmvattenrör samt i äldre kakelfogar och kakelfix.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Svar på nedanstående frågor:
 • Ditt kundnummer och/eller anläggningsnummer.
 • Uppskattad mängd asbest.
 • Från vilken adress din asbest kommer.
 • Vilket datum du tänkt lämna asbest.
 • På vilken återvinningscentral du tänkt lämna.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa