Tillgänglighet för msva.se

MittSverige Vatten och Avfall står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur MittSverige Vatten och Avfalls e-tjänsteplattform Open ePlatform, etjanster.msva.se, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. För mer information, se avsnittet nedan. Innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från etjanster.msva.se som inte är tillgängligt är du välkommen att kontakta vår kundservice på kundservice@msva.se eller myndighetspostlada@msva.se Du kan också ringa oss på 020-120 25 00 eller till växeln på 060-19 22 22.

Svarstiden är normalt två dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi vet att problemet finns. Skicka e-post till myndighetspostlada@msva.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

- Vissa element har ett namn som förmedlar mer information till hjälpmedel än till andra användare
- Webbplatsen är inte anpassad för mörkt visningsläge om användaren har valt det i sin webbläsare

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en har gjort en oberoende granskning av etjanster.msva.se

Senaste bedömningen gjordes 20 februari 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 april 2024.