Idé om exjobb

På MittSverige Vatten och Avfall finns det ett ständigt utvecklingsbehov och flera frågeställningar som lämpar sig bra för examensarbete, både för studenter inom yrkesförberedande program och för universitets- och högskolestudenter.

För att kunna säkerställa att vi kan ge rätt förutsättningar och bra handledarstöd har vi som utgångspunkt att vi begränsar antalet examensarbeten till omkring två per år. Det kan dock variera beroende på våra behov och intresset från studenterna.

Du som är intresserad av att göra examensarbete hos oss är därför alltid välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer. Fyll 

Frågor om e-tjänsten

Lena Jönsson
lena.jonsson@msva.se
060-19 22 22

Personuppgiftsansvarig

MittSverige Vatten & Avfall
myndighetspostlada@msva.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa