Anmälan till dricksvattenhygienutbildning

Här anmäler du dig till dricksvattenhygienutbildningen. 

Utbildningen sker på MittSverige Vatten och Avfalls huvudkontor på Stuvarvägen 17, Sundsvall.

Frågor om e-tjänsten

Karin Lind
karin.lind@msva.se
060-19 22 22

Personuppgiftsansvarig

MittSverige Vatten & Avfall
myndighetspostlada@msva.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa