Beställ latrinhämtning

Vi hämtar fem (5) dagar efter att e-tjänsten är hanterad. 

Tunnan får inte väga mer än 15 kilo, för att minska tunga lyft enligt Arbetsmiljöverket. Det motsvarar ungefär en halvfull tunna om den innehåller både kiss och bajs. Fram till midsommar hämtar vi den påbörjade ”fjolårstunnan”.

Du ställer latrintunnorna vid dina soptunnor. 

Frågor om e-tjänsten

Kundservice
kundservice@msva.se
020-120 25 00

Personuppgiftsansvarig

MittSverige Vatten & Avfall
myndighetspostlada@msva.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa