Beställ brun tunna för att sortera matavfall

Den här tjänsten kräver inloggning

Det är endast fastighetsägaren som kan beställa en brun soptunna för sortering av matavfall. Tjänsten gäller för avfall i Sundsvalls kommun. I Timrå och Nordanstig hanterar respektive kommun avfallet. 

Sundsvalls kommun kommer inte att införa obligatorisk utsortering av matavfall från 1 januari 2024. Om du ändå vill börja sortera matavfall så kan du naturligtvis beställa en brun tunna redan idag. 
Anledningen är att kommunfullmäktige i Sundsvall har beslutat att fastighetsnära insamling av förpackningar ska skötas med hjälp av fyrfackskärl. När fastighetsnära insamling införs kommer du som äger en villa eller ett fritidshus få två soptunnor, som vardera rymmer 370 liter, med fyra fack i varje tunna. I de åtta facken ska mat och restavfall, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar samt färgat och ofärgat glas läggas separat. 
MittSverige Vatten och Avfall tar över insamlingen av förpackningar
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa